Gospodarka leśna

Wycinka drzew, wywóz z lasu, zalesianie i inne usługi - Gospodarka leśna LAS-WOOD Brzesko, Bochnia, Tarnów, Kraków, Nowy SączFirma Usługowa „LAS-WOOD” Marian Piekarz zajmuje się wykonywaniem prac związanych z gospodarką leśną. Jako tradycyjny „ZUL” wykonujemy całokształt prac w zakresie zagospodarowania lasu i pozyskania drewna. Prace te wykonywane są w większości dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego- Lasy Państwowe, oraz dla właścicieli lasów prywatnych, gmin, parafii, itp.

Zakres oferowanych usług obejmuje następujące działy:

• zbiór nasion, również z drzew stojących (drzewa doborowe, drzewostany nasienne)
• prace szkółkarskie związane z produkcją sadzonek
• odnowienia powierzchni leśnych, oraz zalesienia gruntów rolnych i nieużytków, obejmujące przygotowanie gleby, transport i sadzenie sadzonek, grodzenie odnowień i zalesień
• pielęgnacje upraw (wykaszanie traw i chwastów)
• czyszczenia wczesne i późne młodników
• pozyskanie drewna realizowane w ramach rębni zupełnych i złożonych, trzebieży wczesnych i późnych, oraz użytków przygodnych i cięć sanitarnych
• zrywka i wywóz drewna z lasu

Prace te wykonywane są przez wykwalifikowanych fachowców, z doświadczeniem zdobytym przy realizacji kontraktów u wymagających kontrahentów w kraju i za granicą.

Invalid Displayed Gallery

Comments are closed.