LAS-WOOD

Firma Usługowa „LAS-WOOD” MP, istnieje na rynku ponad trzydzieści lat i od początku swojej działalności zajmuje się głównie pielęgnacją i wycinką drzew trudnych, rosnących w niedostępnych miejscach (cmentarze, pobocza dróg, bliskie sąsiedztwo budynków i innych obiektów, koryta rzek).

Inną, bardzo ważną gałęzią działalności firmy, są usługi związane z gospodarką leśną, wykonywane przede wszystkim dla Lasów Państwowych (również dla gmin i właścicieli prywatnych) obejmujące cały cykl gospodarczy, począwszy od zbierania nasion ( również z drzew stojących), prac szkółkarskich (związanych z produkcją sadzonek), następnie prac związanych z odnowieniem powierzchni leśnych, bądź zalesieniem, poprzez prace związane z pielęgnacją upraw i młodników, trzebieże wczesne i późne, a skończywszy na pozyskaniu drewna, jego zrywce i wywiezieniu z lasu.

Pokrewną dziedziną do gospodarki leśnej są usługi związane z zielenią miejską, w ramach, których firma oferuje całoroczne utrzymanie placów zieleni, parków, ogrodów itp. ze szczególnym naciskiem na pielęgnacje drzew.

Wyjątkowym segmentem działalności Firmy Usługowej „LAS-WOOD” MP jest sprzedaż drewna, głównie opałowego, z przeznaczeniem do kominków, pieców centralnego ogrzewania i pieców tradycyjnych.

W ofercie jest zarówno wysokokaloryczne drewno opałowe i kominkowe, jak i drewno rozpałkowe.

Bazując na wieloletnim doświadczeniu, z troską o zadowolonych Klientów i Kontrahentów, F.U. „LAS-WOOD” MP wykonuje oferowane usługi solidnie i terminowo, a dostarczane przez nią produkty cechuje najwyższa jakość.

 Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Invalid Displayed Gallery

Comments are closed.