Pielęgnacja i ścinka drzew

Arborystyka

pielęgnacja i ścinka drzew

Firma Usługowa „LAS-WOOD” M. Piekarz wykonuje usługi związane ze ścinką i pielęgnacją drzew, również tych rosnących w trudno dostępnych miejscach, takich jak : parki, cmentarze, pobocza dróg i torów, bliskie sąsiedztwo linii energetycznych i telekomunikacyjnych, a także brzegi rzek i jezior, również drzew będących pomnikami przyrody i rosnących na terenie objętym ochroną konserwatora zabytków.

  • Przy wykonywaniu w/w usług zatrudnieni są najwyższej klasy specjaliści z długoletnim stażem, stosujący specjalistyczny sprzęt i bezpieczne techniki pracy.
  • Prace wysokościowe wykonywane są z zastosowaniem technik wspinaczkowych lub przy wykorzystaniu podnośnika koszowego.

Chcesz wiedzieć więcej?