Pielęgnacja i ścinka drzew trudnych

Ścinka drzew trudnych i pielęgnacja drzew - LAS-WOOD Brzesko, Bochnia, Tarnów, Kraków, Nowy SączFirma Usługowa „LAS-WOOD” Marian Piekarz wykonuje usługi związane ze ścinką i pielęgnacją drzew, również tych rosnących w trudno dostępnych miejscach, takich jak : parki, cmentarze, pobocza dróg i torów, bliskie sąsiedztwo linii energetycznych i telekomunikacyjnych, a także brzegi rzek i jezior, również drzew będących pomnikami przyrody i rosnących na terenie objętym ochroną konserwatora zabytków.

Przy wykonywaniu w/w usług zatrudnieni są najwyższej klasy specjaliści z długoletnim stażem, stosujący specjalistyczny sprzęt i bezpieczne techniki pracy.

Prace wysokościowe wykonywane są z zastosowaniem technik wspinaczkowych lub przy wykorzystaniu podnośnika (podestu ruchomego).

Comments are closed.