Dotacje unijne EFRROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Firma LAS-WOOD nieustannie się rozwija. W tym roku zwiększyliśmy potencjał firmy, w sektorze związanym z przetwarzaniem drewna, o kolejne specjalistyczne maszyny i urządzenia:

– piło-łuparka

– pilarka taśmowa

„Celem operacji jest rozwój Firmy Usługowej „LAS-WOOD” – Marian Piekarz poprzez zakup maszyn do produkcji wyrobów z drewna oraz wzrost zatrudnienia, poprzez utworzenie nowego stanowiska pracy, do czasu złożenia wniosku o płatność końcową” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nazwa operacji:

Rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup maszyn umożliwiających zwiększenie ilości i jakości wyrobów z drewna.

Comments are closed.